Algemene voorwaarden

Invoering

Deze aankoop wordt gereguleerd door de standaard verkoopvoorwaarden voor consumentenaankopen van goederen via internet, hieronder gegeven. Consumentenaankopen via internet worden voornamelijk gereguleerd door de contractenwet, de Consumer Aankoop Act, de Marketing Control Act, de annuleringswet en de e-commerce Act, en deze wetten bieden consumenten van mandaten. Deze wetten zijn beschikbaar (in Noors) op www.lovdata.no. De voorwaarden van het contract moeten niet worden opgevat als een beperking van de wettelijke rechten, maar presenteren de belangrijkste rechten en plichten van de partijen met betrekking tot de aankoop.

De verkoopvoorwaarden zijn gecreëerd en worden aanbevolen door de Noorse consumentenautoriteit. Zie de richtlijnen van de consumentenautoriteit voor een beter begrip van deze verkoopvoorwaarden.

1 contract

Het contract bestaat uit deze verkoopvoorwaarden, informatie in de besteloplossing en alle speciaal overeengekomen voorwaarden. In het geval van een conflict tussen stukken informatie, gaat prioriteit naar wat speciaal is overeengekomen tussen de partijen, zolang dit niet in strijd is met verplichte wetgeving.

Bovendien zal het contract worden aangevuld met relevante wettelijke bepalingen die het aantal goederen tussen handelaren en consumenten reguleren.

2 partijen

De verkoper is

Skogluft als
Organisatienummer 920 641 423
Noorwegen, Blåskjellveien 40, 3133 Duken
sf@skogluft.com
Telefoon: +47 92642074

en wordt hieronder aangeduid als de verkoper.

De koper is de consument die de bestelling plaatst en als de koper wordt aangewezen als de koper.

3 prijs

De vermelde prijs voor het goede en de diensten is de totale prijs die door de koper moet worden betaald. Deze prijs is inclusief alle belastingen en extra kosten. De koper wordt niet in rekening gebracht voor verdere kosten waarvan de verkoper de koper niet vóór de aankoop heeft geïnformeerd.

4 Conclusie van contract

Het contract is bindend voor beide partijen zodra de koper de bestelling naar de verkoper heeft gestuurd.

Een partij is echter niet gebonden aan het contract als er orthografische of typologische fouten zijn in het aanbod van de verkoper in de besteloplossing van de online winkel of in de bestelling van de koper, en de andere partij realiseerde of had moeten beseffen dat een dergelijke fout was aanwezig.

5 Betaling

De verkoper kan de koper in rekening brengen voor het goede vanaf het moment dat hij van de verkoper naar de koper wordt verzonden.

Als de koper een creditcard of betaalpas gebruikt om de betaling te doen, kan de verkoper het geld op de kaart houden wanneer de bestelling wordt geplaatst. De kaart wordt op dezelfde dag in rekening gebracht als het goede wordt verzonden.

Als de verkoper de facturering na de aflevering aanbiedt, wordt de factuur uitgegeven wanneer het goede wordt verzonden. De vervaldatum wordt op de factuur geschreven en moet minimaal 14 dagen zijn tot wanneer de koper de levering ontvangt.

Kopers jonger dan 18 jaar kunnen niet betalen via facturering na de overlevering.

6 levering

De levering heeft plaatsgevonden zodra de koper of zijn/ haar vertegenwoordiger het artikel in bezit heeft genomen.

Als de levertijd niet wordt vermeld in de besteloplossing, levert de verkoper het goede aan de koper binnen een redelijk tijdsbestek en uiterlijk 30 dagen nadat de bestelling door de klant is geplaatst. Het goede zal aan de koper worden afgeleverd, tenzij andere, speciale regelingen worden getroffen tussen de partijen.

7 Productrisico

Het productrisico wordt door de koper aangenomen zodra het artikel wordt overgenomen door de koper of zijn/ haar vertegenwoordiger in overeenstemming met sectie 6.

8 Recht om te annuleren

Tenzij het contract is vrijgesteld van het recht om te annuleren, kan de koper de bestelling annuleren in overeenstemming met de annuleringswet.

De koper moet de verkoper informeren dat hij/zij dit binnen 14 dagen na het begin van de annuleringsperiode zal uitoefenen. Deze tijdslimiet omvat alle kalenderdagen. Als de periode eindigt op een zaterdag, zondag of feestdag, wordt de periode verlengd tot de volgende werkdag.

De deadline om iemands recht om te annuleren uit te oefenen, wordt gezien als voldaan als kennisgeving wordt verzonden vóór het einde van de annuleringsperiode. De koper heeft de bewijslast om aan te tonen dat het recht is beweerd, en er moet daarom kennisgeving worden ingediend (via het annuleringsformulier, e -mail of brief).

De annuleringsperiode begint als volgt:

  • Bij de aankoop van individuele goederen begint de annuleringsperiode op de dag nadat het goede is/goederen zijn
  • Als een abonnement wordt verkocht of het contract de reguliere levering van identieke goederen bevat, begint de periode op de dag nadat de eerste verzending is ontvangen.
  • Als de aankoop uit verschillende leveringen bestaat, begint de periode op de dag na de laatste levering

De annuleringsperiode wordt verlengd tot 12 maanden na het einde van de oorspronkelijke periode als de verkoper de koper niet informeert over het recht om te annuleren en het standaard annuleringsformulier vóór de conclusie van het contract. Dit is ook van toepassing als informatie over algemene voorwaarden, tijdslimieten en procedures voor het uitoefenen van het recht om te annuleren onvoldoende is. Als de handelaar deze informatie gedurende deze 12 maanden echter geeft, eindigt de annuleringspe-riod 14 dagen na de dag dat de koper de informatie ontving.

Wanneer het recht om te annuleren wordt uitgeoefend, moet het goede binnen een redelijke hoeveelheid tijd aan de verkoper worden teruggestuurd en uiterlijk 14 dagen nadat de no-tice is gegeven over de bedoeling om het recht uit te oefenen. De koper moet de directe kosten dekken die verband houden met het retourneren van het goede, tenzij anders overeengekomen of de verkoper de koper niet heeft geïnformeerd dat hij/zij de retourkosten moet dekken. De verkoper mag geen kosten instellen voor het gebruik van de koper van het recht om te annuleren.

De koper kan het goede op een geschikte manier controleren of testen om de aard, eigenschappen en functie van het goede te bepalen zonder het recht om te annuleren te beïnvloeden. Als de controle of het testen verder gaat dan wat redelijk en noodzakelijk is, kan de koper verantwoordelijk zijn voor elke vermindering van de oorspronkelijke waarde van de Good.

De verkoper is verplicht om het inkoop bedrag aan de koper terug te betalen zonder onnodige vertraging, en uiterlijk 14 dagen nadat de verkoper een kennisgeving had ontvangen over het besluit van de koper om het recht om te annuleren uit te oefenen. De verkoper heeft het recht om de terugbetaling te behouden totdat hij de goederen van de Purchaser heeft ontvangen, of totdat de koper heeft gedocumenteerd dat de goederen zijn teruggestuurd.

9 vertragingen en niet-levering: de rechten en tijdslimiet van de koper om een ​​claim in te dienen

Als de verkoper het goede niet levert of het laat levert volgens de voorwaarden van het contract van de partijen, en dit is niet te wijten aan de koper of aan de voorwaarden van de koper, kan de koper, in overeenstemming met hoofdstuk 5 van De Consumer Aankoop Act, onthoudt de aankoopsom, mand de prestaties van het contract af, beëindigt het contract en/of vraagcompensatie van de verkoper, volgens de relevante omstandigheden.

Voor eisen van remedie wegens contractbreuk moet schriftelijk kennisgeving worden gegeven voor documentatie (bijvoorbeeld per e -mail).

Prestatie

De koper kan de aankoop- en vraagprestaties van de verkoper bevestigen. De koper mag echter geen vraagprestaties als er een barrière is voor de prestaties die de verkoper niet kan overwinnen, of als de prestaties een groot nadeel of kosten zouden veroorzaken voor de verkoper die niet in verhouding staat tot het belang van de koper in de prestaties. Als deze obstakels binnen een redelijke tijd worden verwijderd, kan de koper echter prestaties eisen.

De koper verliest zijn/haar recht om performance te eisen als hij/zij onredelijk lang wacht om de claim te doen.

Beëindiging

Als de verkoper niet het goede levert op het moment dat is ingesteld voor levering, roept de koper de verkoper op binnen een redelijk extra tijdsbestek voor prestaties te leveren. Als de verkoper het goede niet binnen het extra tijdsbestek levert, kan de koper de aankoop annuleren.

De koper kan de aankoop echter onmiddellijk annuleren als de verkoper weigert het goede te leveren. Dit geldt ook voor gevallen waarin de levering op de overeengekomen tijd een beslissende factor was bij de conclusie van het contract, of als de koper de verkoper heeft geïnformeerd dat de levertijd een beslissende factor is.

Als het artikel wordt geleverd na het extra tijdsbestek dat door de consument is ingesteld of na de levertijd die een beslissende factor was bij de conclusie van het contract, moet beëindiging worden beweerd binnen een redelijk tijdsbestek nadat de koper was op de hoogte van de levering.

Een vergoeding

De koper kan een vergoeding eisen voor verliezen als gevolg van de vertraging. Dit is echter niet van toepassing op gevallen waarin de verkoper kan beweren dat de vertraging te wijten was aan obstakels buiten de controle van de verkoper die niet redelijkerwijs kon zijn gezien op het moment waarvan niet had kunnen worden overwonnen.

10 defecte goederen: de rechten en tijdslimiet van de koper om kennis te geven

Als het goede defect is, moet de koper de verkoper op de hoogte stellen dat hij/zij het defect binnen een redelijke hoeveelheid tijd wil oproepen nadat het defect is ontdekt of had moeten worden ontdekt. De koper wordt altijd geacht tijdig op de hoogte te stellen als deze binnen twee maanden nadat het defect is ontdekt, plaatsvindt of had moeten worden ontdekt. Kennisgeving kan uiterlijk twee jaar nadat de koper in bezit was van het goede, wordt gegeven. Als het goede of delen ervan bedoeld zijn om aanzienlijk langer dan twee jaar te duren, wordt deze deadline verlengd tot vijf jaar.

Als het goed een defect heeft en dit is niet te wijten aan de koper of aan voorwaarden van de kant van de koper, kan de koper, in overeenstemming met hoofdstuk 6 van de Consumer Aankoop Act, het aankoopsom inhouden, kiezen tussen reparatie en vervanging, Vraag een prijsverlaging, vraag dat contract wordt beëindigd en/of vraagcompensatie van de verkoper, volgens de relevante omstandigheden.

Kennisgeving moet schriftelijk aan de verkoper worden gegeven.

Repareren of vervangen

De koper kan kiezen tussen het repareren van het defect of de levering van een equivalent item. De verkoper kan zich echter verzetten tegen de claim van de koper als het uitvoeren van de claim onmogelijk is of ervoor zorgt dat de verkoper onredelijke kosten maakt. Reparatie of vervanging moet binnen een redelijke hoeveelheid tijd worden uitgevoerd. De verkoper heeft in de regel geen recht op meer dan twee pogingen om hetzelfde defect te genezen.

Prijsverlaging

De koper kan een geschikte prijsverhoging eisen als het goede niet wordt gerepareerd of vervangen. Dit betekent dat die relatie tussen de verminderde en oorspronkelijk overeengekomen prijs overeenkomt met de relatie tussen de waarde van het artikel in defecte staat en de voorwaarde volgens het oorspronkelijke contract. Als er speciale omstandigheden om vragen, kan de prijsverlaging in plaats daarvan overeenkomen met de impact van het defect op de koper.

Beëindiging

Als het goede niet wordt gerepareerd of vervangen, kan de koper ook de aankoop annuleren in gevallen waarin het defect niet immaterieel is.

11 Rechten van de verkoper in geval van de contractbreuk van de koper

Als de koper zijn/haar taken volgens het contract en/of de wet niet betaalt of anderszins vervult De regels in hoofdstuk 9 van de Consumer Aankoop Act, onthouden het goede, eis van het contract, beëindigen het contract en de vraagcompensatie van de koper, veroveren aan de relevante omstandigheden. De verkoper kan ook volgens de relevante omstandigheden rente in rekening brengen voor late betaling, een inzamelingskosten en een redelijke vergoeding voor niet -verzamelde goederen.

Vervulling

Als de koper niet betaalt, kan de verkoper de aankoop en eisen dat de koper de aankoopsom betaalt. Als het goede niet wordt geleverd, verliest de verkoper zijn recht als hij onbetwistbaar lang duurt om de claim in te dienen.

Beëindiging

Na aanzienlijke niet-betaling inbreuk of enige aanzienlijke aanzienlijke inbreuk door de koper, kan de verkoper het contract beëindigen. De verkoper mag het contract echter niet beëindigen nadat het aankoopsom is betaald. De verkoper kan de aankoop ook beëindigen als de koper niet binnen een redelijk extra tijdsbestek betaalt voor vervulling die door de verkoper is ingesteld.

Interesse met betrekking tot tot laat Betaling/verzameling tarief Als de koper de in het contract opgegeven aankoopsom niet betaalt, kan de verkoper rente in rekening brengen op de aankoopsom volgens de wet met betrekking tot rente op achterstallige betalingen. In gevallen waarin niet wordt betaald, kan de schuld worden verzonden voor inzameling nadat een waarschuwing is uitgegeven, en kan de koper vervolgens verantwoordelijk worden gehouden voor vergoedingen volgens de wet met betrekking tot incasso en ander schuldherstel.

Kosten voor niet-verzamelde, niet-voorgestelde items

Als de koper geen onbetaalde goederen verzamelt, kan de verkoper de koper een vergoeding in rekening brengen. De vergoeding dekt maximaal de werkelijke kosten van de verkoper voor het leveren van het goede aan de koper. Kopers jonger dan 18 jaar kunnen deze vergoeding niet in rekening worden gebracht.

12 garanties

Garanties gegeven door de verkoper of fabrikant geven de koper extra rechten dan die verplichte rechten die hij/zij heeft van verplichte wetgeving. Een garantie impliceert dus geen enkele beperking van het recht van de koper om kennisgeving te doen of claims in te stellen in geval van vertraging of defect volgens secties 9 en 10.

13 persoonlijke gegevens

De verkoper is de partij die verantwoordelijk is voor het verwerken van verzamelde persoonlijke gegevens. Tenzij de koper anders instemt, mag de verkoper alleen verkrijgen en opslaan welke persoonlijke gegevens nodig zijn voor de verkoper om zijn taken volgens het contract te voltooien. De persoonlijke gegevens van de koper worden alleen aan anderen gegeven als dit voor de verkoper nodig is om het contract met de koper te vervullen, of in gevallen waarin dit wettelijk vereist is.

14 conflictoplossing

Claims moeten binnen een redelijk tijdsbestek aan de verkoper worden gericht in overeenstemming met de paragrafen 9 en 10. De partijen proberen geschillen buiten de rechtbank op te lossen. Als dit niet succesvol is, kan de koper contact opnemen met de Consumentenraad van Noorwegen voor bemiddeling. De consumentenraad kan worden bereikt op (+47) 23 400 500 of op www.forbrukerradet.no