Invester i Skogluft

Hvis du vil bli aksjonær i Skogluft, ta kontakt med vår CEO Morten Kvam for mer informasjon:


Mobil: +47 930 28 970

E-post: mk@skogluft.com


Vi gjennomfører nå en emisjon via Folkeinvest - se kampanjen her!